ปิดตำนาน 5เสือกองสลาก บิ๊กแดงไม่ต่อโควต้าให้ เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
เปิดหน้าไอ้โม่งทำสลากเกินราคา เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โควต้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับสมบูรณื เจ๊เสรียง เจ๊แดง  เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
กองสลากยันล๊อกหวย อย่างโปร่งใสเจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย กองสลากเชื่อหวยล๊อกมีจริง กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย ผลสำรวจ คนเชื่อ หวยล๊อกเรื่องจริง เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย

ผู้เขียน หัวข้อ: มีผลวันนี้! “กองสลากฯ” ออกระเบียบห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นรางวัลสลากทุกประเภท  (อ่าน 379 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +860/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

มีผลวันนี้! “กองสลากฯ” ออกระเบียบห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นรางวัลสลากทุกประเภท


มีผลวันนี้! “กองสลากฯ” ออกระเบียบห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี ติดต่อขึ้นรางวัลสลากทุกประเภท ทั้งที่กองสลากฯ รวมถึง ตู้จำหน่าย-ร้านจำหน่าย แต่ไม่รวม “ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส” พร้อมกำหนด ให้ พนง.กองสลากฯ แจ้งผู้ขึ้นรางวัลต้องลงชื่อด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่กองสลากฯ กำหนด รวมถึงให้บันทึกข้อมูลบัตรประชาชน บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ส่วนกรณี “สลากชำรุด” ให้รอ 5 วัน เพื่อตรวจพิสูจน์ หากพบมีปัญหาการขึ้นรางวัล ให้ติดต่อสอบถามจากกองจ่ายรางวัล สำนักจ่ายรางวัล เท่านั้น

วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจานุบเกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2560 ลงนามโดย พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยระบุว่า ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควร แก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2552 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 การติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัลดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้

ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย

ข้อ 6 ให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องลงชื่อด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนดการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับรางวัล ให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายรางวัล

ข้อ 7 กรณีสลากชำรุดที่นำมาขอรับรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะกำหนดวันรับรางวัลแก่ผู้ขอรับรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับจากวันยื่นขอรับรางวัล เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของสลากนั้นก่อน

ข้อ 8 กรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับรางวัลและกำหนดเวลาการรับรางวัล นอกจากที่กล่าวมาแล้วผู้ขอรับรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัล สำนักจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทำการ

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ ตามระเบียบนี้

มีรายงาน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสลากฯ เคยระบุไว้ในแก้ไข พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยได้เพิ่มการดูแลสังคม โดยกำหนดมาตรการป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสลากฯ คือ ห้ามจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษา รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาด้วย

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (17 เม.ย.) เห็นชอบหลักการแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ที่ปรับปรุงกำหนดเพิ่มเติมความผิดกรณีการขายสลากฯ ในสถานศึกษาไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม และผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ