หวยออนไลน์ หวยตู้ ควรเกิด หรือควรหยุด เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย

ผู้เขียน หัวข้อ: สลากกินแบ่งรัฐบาล "คสช." ตัดวงจรลอตเตอรี่แพง แข่งขายผ่านตู้  (อ่าน 1723 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +862/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

สลากกินแบ่งรัฐบาล "คสช." ตัดวงจรลอตเตอรี่แพง แข่งขายผ่านตู้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตัดสินใจแก้ไขกฎหมายสลากกินแบ่ง เพื่อตัดวงจรการผูกขาดโควตาลอตเตอรี่ และการขายเกินราคาฉบับละ 80 บาท

เพราะนี่คือ นโยบายลำดับต้น ๆ ที่คณะ คสช.ประกาศจะดำเนินการ ตั้งแต่เดือนแรกหลังรัฐประหาร ผ่านมติ คสช. ถึง 3 รอบ และมีข้อสั่งการในคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกหลายครั้ง

ข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา และการจัดระบบไม่ให้มีการขายข้ามพื้นที่ การทำสัญลักษณ์บนสลากเพื่อป้องกันการนำสลากมาหมุนเวียนไปสู่มือรายใหญ่ ที่เรียกว่า "รวมชุด" และการให้ผู้ค้ารายย่อยขึ้นทะเบียน ทำบัตรประจำตัว เพื่อให้สามารถตรวจสอบเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขสัญญาได้

แต่ "คำสั่ง" ทั้งในช่วงที่เป็น คสช. 3 เดือน กับอีก 5 เดือนของการเป็นรัฐบาล ก็ไม่สามารถทำให้ราคาลอตเตอรี่ขายฉบับละไม่เกิน 80 บาทได้

จึงเป็นที่มาของการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่ใช้บังคับมาร่วม 40 ปี และอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับใหม่ อันเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมในหลายประการ

แก้กฎหมาย 13 ข้อตั้งกองทุนซื้อคืนเลขไม่สวย

ตามร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ (ฉบับแก้ไข) เป็นการปรับปรุงกฎหมายใน 13 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "สลากกินแบ่งรัฐบาล" และ "กองทุนบริหารจัดการสลาก" (เพื่อเป็นกองทุนรับซื้อสลากที่จำหน่ายไม่หมด) 2)เพิ่มวัตถุประสงค์สำนักงานสลากฯ ให้ครอบคลุม "การออกสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์" และให้มีการ "จัดการระบบบริหารสลากและช่องทางการจำหน่าย" (เพื่อให้ครอบคลุมการออกสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์ สลากรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นสากล จำหน่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจำหน่ายด้วยเครื่อง)

3)แก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ตั้งของสำนักงานสลากฯ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และให้สามารถตั้งสาขาในต่างประเทศได้ด้วย 4)เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการสลากฯ เพื่อแก้ปัญหากรณีไม่ครบองค์ประกอบประชุมไม่ได้ โดยให้กรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ และระยะเวลาดำรงตำแหน่ง จากคราวละ 2 ปี เป็น 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

5)เพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสลากฯ ให้ "กำหนดจำนวนรูปแบบสลาก" รวมถึงราคา รูปแบบ วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายได้ 6)แก้ไขอำนาจผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 7)แก้ไขอำนาจผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับโครงสร้างสำนักงานสลากฯ (6-7 แก้ไข เพราะผู้อำนวยการไม่มีสภาพเป็นพนักงาน แต่เป็นลูกจ้างที่มาจากการสรรหา)

8)แก้ไขสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 9)กำหนดวิธีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์ 10)แก้ไขเเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลาก ดอกผล ค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย ค่าการบริหารงาน อายุความสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล การวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

ขายสลากเด็กอายุต่ำ 20 ปีเจอคุก

11)ห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและบริเวณที่ใช้สำหรับสถานศึกษา 12)เพิ่มเติมโทษ ผู้ที่ขายสลากแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดใช้หรือยุยงส่งเสริมให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เป็นผู้จำหน่ายสลาก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันด้วย 13)เพิ่มเติมให้นำเงินที่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินในงวดแรกของการจำหน่ายสลาก (กฎหมายใหม่) สมทบเข้ากองทุนบริหารจัดการสลาก 5% ของเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขายร้านสะดวกซื้อ การันตีไม่มีเกินราคา

"วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ" รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานสลากฯระบุว่า การแก้ไขกฎหมายจะทำให้แก้ปัญหาผู้ค้ารายย่อยที่ต้องรับความเสี่ยงหากขายสลากไม่หมด เพราะมี "เลขไม่สวย" หรือ "เบอร์ตาย" อยู่ในมือ ดังนั้นในร่างกฎหมายใหม่จึงมีข้อเสนอให้จัดตั้ง "กองทุนบริหารจัดการสลาก" ขึ้น พร้อมกับปรับปรุง "สัดส่วนรายได้" ใหม่

กรณีเลขไม่สวยที่กองทุนรับซื้อไว้ หากถูกรางวัลก็จะสะสมเงินไว้ในกองทุน ซึ่งกองทุนจะมีเงินจำนวนหนึ่งตามที่ รมว.คลังประกาศ หากเกินกว่านั้น ส่วนเกินจะส่งรายได้เข้าแผ่นดิน

"วิสุทธิ์" ชี้แจงว่า จะกระจายโควตาไปสู่ผู้ค้ารายกลางและรายย่อยมากขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยจะมีส่วนลดเป็นค่า "คอมมิสชั่น" แก่ผู้ค้ามากขึ้น เพื่อจูงใจให้ "ขายเอง" รวมถึงให้สามารถ "ออกสลากด้วยเครื่อง" ได้ และกระจายไปตามร้านสะดวกซื้อ รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งจะทำให้การ "รวมเลข" ทำได้ยากขึ้น และการันตีได้ว่ามีสลากราคา 80 บาท ขายแน่นอน

ขายผ่านเครื่อง เลขไม่ซ้ำ

"วิสุทธิ์" บอกอีกว่า สลากที่ขายผ่านเครื่องจะยังเหมือนกับ "สลากใบ" ซึ่งเลขจะไม่ซ้ำกันเช่นเดียวกับลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ปัจจุบัน โดยไม่สามารถเลือกซื้อเลขซ้ำกันได้เหมือนกรณี "ลอตโต้"

ปัจจุบันสลากกินแบ่งมีพิมพ์งวดละ 84 ล้านฉบับ ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติ และสลากการกุศล ซึ่งจะทยอยครบอายุสัญญากับผู้ถือโควตารายเดิม ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2558 นี้

รมช.คลังระบุด้วยว่า กรณีบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด ที่เคยได้รับสัมปทานติดตั้งเครื่องขายสลากเดิมนั้นจะต้องมีการไปเจรจากัน โดยหากมีกระบวนการอะไรที่อยู่ในชั้นศาล ก็ต้อง "ปลดล็อกให้หมด" เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปได้

ทั้งนายกรัฐมนตรี และ รมช.คลังระบุว่า คาดว่าการแก้ไขกฎหมายจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน อย่างเร็วที่สุด ประชาชนจะได้ซื้อสลากผ่านเครื่องขายในร้านสะดวกซื้อประมาณเดือนกรกฎาคม 2558

วางแนวปฏิบัติกัน เหมาทั้งตู้ไปรวมชุดŽ

ขณะที่ "สมชัย สัจจพงษ์" อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากฯ เชื่อว่ากฎหมายใหม่จะแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้ เพราะจะมีการจำหน่ายผ่านเครื่องที่ราคาขายจะกำหนดแน่นอน 80 บาท แต่จะต้องวป้องกันคนที่จะไปเข้าแถวแล้ว "ซื้อมาทั้งตู้" แล้วนำมารวมชุดอีก

"คนที่มีตู้ (เครื่อง) ก็ต้องขาย 80 บาทอยู่แล้ว โดยตู้หนึ่งก็อาจจะมี 1,000 ใบ ตรงนี้เรากำลังพิจารณาวางแผนกันอยู่ เพราะยังไงก็ต้องรอกฎหมายผ่าน เพราะต้องมีกองทุนมารับซื้อสลากเลขไม่สวยคืนด้วย จะได้บริหารจัดการได้ครบวงจร"

2 ตัว 3 ตัว-หวยขูดŽ ทำได้/โควตาไม่กระทบ

"สมชัย" กล่าวอีกว่า ในเดือนมิถุนายน 2558 จะมีสลากที่ครบโควตาประมาณ 48 ล้านฉบับ ซึ่งรัฐบาลจะนำมาจัดสรรใหม่ โดยส่วนหนึ่งก็อาจจะขายผ่านเครื่อง ขณะที่โควตาที่เป็นของผู้พิการ คนตาบอด ทหารผ่านศึก จะบริหารจัดการให้ได้รับโควตาเหมือนเดิม โดยจะดูแลไม่ให้มีผลกระทบกับกลุ่มเหล่านี้

นอกจากนี้ ประธานบอร์ดสำนักงานสลากฯบอกด้วยว่า หากการแก้ไขกฎหมายทำได้ตามร่างที่เสนอไป ในอนาคตสำนักงานสลากฯก็สามารถออกสลากที่เป็น "ผลิตภัณฑ์ใหม่" ได้ ไม่ว่าจะสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว, หวยขูด หรืออื่น ๆ ขณะที่สัดส่วนรายได้นำส่งเข้ารัฐที่จะลดลงนั้นเปรียบเทียบแล้วไม่ได้มาก แต่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การจัดทำโรดแมปการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่จะคู่ขนานไปกับการแก้ไขกฎหมายนั้น จะมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุม "บอร์ดสลากสัญจร" ที่พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค.นี้

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ