ซื้อหวยใต้ดิน หวยรัฐบาล กี่บาท ต่องวด โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
ทำไม เล่นพนัน เสียตลอด ยังเล่นกันอยู่  หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โอกาสถูกล๊อตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์ หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
การพนัน  หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย การพนัน ข้อเสีย ลักษณะคนติดการพนัน หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด  โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
ถูกหวย ไม่ได้ทำให้รวยขึ้น หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โพลชี้ ร้อยละ 75 หวยใต้ดินเป็นเรื่องปรกติ3979 หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
ธุรกิจใต้ดิน บอล บ่อน หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย ไทยรัฐ หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
ผลการออกสลากเชื่อถือได้หรือไม่ หวยล๊อก 404 79 โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย หวย โปรแกรมหวย เจ้ามือหวย เลขเด็ด ล๊อตเตอรี่ โปรแกรมเจ้ามือหวย
รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด พรุ่งนี้รวย ข่าวสามมิติ  ผลของการพนันที่มีต่อสมอง เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด
เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คำนวนสูตรหวย หวยออนไลน์ หวย เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด จัดระเบียบธุรกิจใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย

เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย
เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย
เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย
เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด หวย
เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด เจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด

ผู้เขียน หัวข้อ: โพลล์สำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการซื้อหวยรัฐบาล  (อ่าน 6372 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +861/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

โพลล์สำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการซื้อหวยรัฐบาล
ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาร่วมแถลงผลสำรวจ “พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล”

ทางสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาได้สำรวจความรับรู้เกี่ยวกับราคาและการบริโภคสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล สรุปว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,137 คน สามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ52.15 เป็นเพศหญิง ขณะที่เป็นเพศชายร้อยละ 47.85 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี และ 35 ถึง 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.94 และร้อยละ 25.77 ตามลำดับ นอกจานี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.04 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสำหรับอาชีพปัจจุบันนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.38 เป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.21 เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในด้านพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 6 งวดจากทั้งหมด 12 งวดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 28.32 ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.84 ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทั้ง 12 งวด และร้อยละ 23.66 ที่ซื้อมากกว่า 6 งวดแต่ไม่ถึง 12 งวด โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.03 ที่ซื้อน้อยกว่า 6 งวด และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.15 ที่ไม่เคยซื้อเลยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับสาเหตุสำคัญสูงสุด 5 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ต้องการเสี่ยงโชค คิดเป็นร้อยละ 81.74 สนุก/ตื่นเต้น คิดเป็นร้อยละ 80.04 ต้องการหารายได้เพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 78.45 จำนวนเงินรางวัลน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 75.69 และได้เลขเด็ดมา คิดเป็นร้อยละ 72.40

ในด้านความคิดเห็นต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.04 มีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันนี้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายอยู่สูงเกินไป ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อใบที่ตนเองจะซื้อโดยไม่มีความรู้สึกว่าแพงเกินไปควรมีราคาไม่เกิน 90 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.72 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.24 มีความคิดเห็นว่าควรมีราคาไม่เกิน 80 บาท

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.02 มีความคิดเห็นว่าการเพิ่มปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ช่วยให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อใบลดลงได้จริง ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 57.87 ไม่เชื่อว่าปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงจะได้รับการแก้ไขให้หมดไปได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างถึงประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.25 มีความคิดเห็นว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สูงไม่ส่งผลให้คนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อยลง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.30 มีความคิดเห็นว่าการลดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ช่วยให้การเล่น “หวยใต้ดิน” ลดลงได้ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการกำหนดอัตราส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาจำหน่ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ชัดเจนตายตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.79

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ