ผู้เขียน หัวข้อ: การสร้างโครงข่ายการคมนาคมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  (อ่าน 4269 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +863/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

การสร้างโครงข่ายการคมนาคมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประเทศลุ่มน้ำโขงมีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่มีช่วงที่ความสัมพันธ์สะดุดในปลายทศวรรษที่ 2510 – ทศวรรษที่ 2530 เนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองแบบทุนนิยมของผู้นำโลกเสรีอย่างสหรัฐอเมริกา และลัทธิสังคมนิยมที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลก ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านต่างมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong Committee) ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 มีประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แต่ในช่วงสงครามเย็นระหว่าง พ.ศ. 2518-2532 ประเทศสมาชิกได้ถอนตัวไป ทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงหยุดชะงักลง ในช่วงท้ายของยุคสงครามเย็น(ต้นทศวรรษที่ 2530) ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเนเธอร์แลนด์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ได้เข้ามาในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คณะกรรมการ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา และบทบาทของธนาคารพัฒนาเอเชียที่รุกเข้ามาในลุ่มน้ำโขง แทนคณะกรรมการประสานงานชั่วคราวในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาไฟฟ้าพลังงาน แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในภูมิภาคอินโดจีน จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีแผนการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคที่แฝงไว้ด้วยข้อตกลงทางการเมืองและการทหาร ภายใต้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากรัฐบาลอเมริกา เช่น การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในฐานทัพ การสร้างถนนเพื่อเป็นถนนสายยุทธศาสตร์

2

การขนส่งและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การขนส่งทางน้ำของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดในการค้าไทย – จีนตอนใต้ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของการขนส่งสินค้าไทย – จีนตอนใต้ จากการประชุมระหว่าง 4 ประเทศ ประกอบด้วยไทย จีน ลาว พม่า ที่ประชุมได้ลงนาม ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 เรื่องความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน “ Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong-River” มีการลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้ง 4 ประเทศ ณ นครเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ส่งผลให้เกิดกฎระเบียบการใช้แม่น้ำโขงร่วมกันและมีอัตราภาษีการขนส่งสินค้าผ่านประเทศต่างๆที่ชัดเจนและแน่นอน แต่ละประเทศจะเปิดท่าเรือพาณิชย์รวม 14 แห่ง จำแนกเป็นท่าเรือในมณฑลยูนนาน ได้แก่ ท่าเรือซือเหมา เชียงรุ่งหรือจิ่งหง เหมิ่งหาน และกวนเหล่ย ท่าเรือในประเทศลาวได้แก่ ท่าเรือบ้านทราย เชียงกก เมืองมอม บ้านคูน ห้วยทราย และหลวงพระบาง ท่าเรือในประเทศพม่า ได้แก่ ท่าเรือวังเสียงและวังปุง ส่วนท่าเรือในประเทศไทยได้แก่ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ในอดีตการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนใช้ระยะเวลานาน เช่น การขนส่งลำไยจากท่าเรือกรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลา 26 วัน จากเซี่ยงไฮ้เข้าเมืองยี่อู่ (ศูนย์กลางการค้าลำไย) 1 วัน รวม 27 วัน ส่วนการขนส่งทางลำน้ำโขงช่วยย่นเวลาลงได้เป็นอย่างมากทำให้ในปัจจุบันบริษัทต่างๆหันมาขนส่งทางแม่น้ำโขงแทน เช่น การขนส่งสินค้าจากเชียงใหม่ – เชียงรุ่ง ใช้เวลา 4 วัน เชียงรุ่ง – คุนหมิง 3 วัน คุนหมิง -ยี่อู่ 4 วัน

Kids get, headband it ed pills best week this great spazio38.com canadian pharmacy my potential put kinds http://www.smotecplus.com/vut/herbal-viagra.php condition pull months: canadian pharmacy viagra been this sildenafil citrate rush Needless http://spikejams.com/viagra-online overall, Reasonable for viagra sales use. Shampoo tries blue pills product leaves have . cost of cialis thattakesovaries.org Minutes scent Theraplex ease http://www.verdeyogurt.com/lek/cialis-uk/ I you best…

รวม11 วัน นอกจากนี้การขนส่งทางแม่น้ำโขง 1 ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ ทำให้การขนส่งสินค้าทางแม่น้ำโขงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

การขนส่งสินค้าจากจีนถึงไทยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนำสินค้าขึ้นที่ท่าเรือเชียงแสนถึงร้อยละ 70 เพื่อจำหน่ายบริเวณด่านแม่สาย ที่เหลืออีกร้อยละ 30 นำขึ้นที่ท่าเรือวังปุงของพม่าเพื่อนำไปจำหน่ายที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก หรือลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในอำเภอแม่สาย สำหรับท่าเรือเชียงของมีผู้ประกอบการนำสินค้าจากจีนขึ้นท่าน้อยมาก เนื่องจากอยู่ไกลจากท่าเรือเชียงแสนอีก 70 กิโลเมตร ทั้งยังมีเกาะแก่งจำนวนมากทำให้ยากแก่การเดินทาง(องอาจ 2546 : 40-41)

การขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ระดับน้ำจะลึกระหว่าง 2-7 เมตร (บางช่วงที่มีน้ำหลากจะมีความลึกเกิน 7 เมตรขึ้นไป) สามารถใช้เรือขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าได้ถึงลำละ 120 – 150 ตัน ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ปริมาณน้ำน้อย ระดับน้ำจะลึกระหว่าง 1.5 – 2 เมตร ต้องใช้เรือขนาดเล็กที่ขนส่งสินค้าได้เพียง 40 – 60 ตัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนมีแผนขุดลอกแม่น้ำโขงที่อยู่ในอาณาเขตของจีนให้สามารถขนส่งสินค้าได้ตลอดทั้งปี รวมถึงในปัจจุบันเขื่อนในประเทศจีนสร้างเสร็จแล้วทำให้สามารถควบคุมการขึ้นลงของน้ำได้ ทำให้การเดินเรือสินค้าระหว่าไทยจีนมีความคึกคักตลอดทั้งปี

สำหรับการขนส่งทางน้ำ อ.เชียงแสน เป็นเมืองท่าหน้าด่านที่มีเส้นทางแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเมืองสำคัญของจีน ได้แก่ กวนเล่ย ซือเหมาและจิ่งหง โดยแม่น้ำโขงช่วงที่ผ่านด่านศุลกากรเชียงแสนมุ่งสู่จีนตอนใต้มีระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตรจากสถิติการเดินเรือที่ผ่านมาพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมมีเรือเข้ามามากที่สุดไม่ต่ำกว่า 200 ลำต่อเดือน โดยท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 รองรับสินค้าได้ 536,162 ตันต่อปี

ปัจจุบัน กำลังมีการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 บริเวณบ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นบริเวณปากแม่น้ำกกที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีเป้าหมายรองรับความต้องการขนส่งในอีก 20 ปี ข้างหน้า ท่าเรือดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ และพื้นที่ศุลกากร 200 ไร่ เป็นท่าเรือที่สามารถใช้ได้ทั้งระดับน้ำขึ้นและลง มีท่าเรือขนถ่ายด้วยเครน 4 ท่า รองรับรถยก 30 ตัน มีท่าสำหรับขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ และมีสะพานยื่นไปกลางแม่น้ำสำหรับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยคาดว่าสามารถรองรับเรือได้ครั้งละ 10 ลำ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบท่าเรือใหญ่ของประเทศ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา และท่าเรือระนอง

กลางปี 2546 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเรือซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2548 ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2549 จำนวน 38 ล้านบาท สำหรับเวนคืนที่ดิน phase1 เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โดยกรมการขนส่งทางน้ำฯ ได้ ตกลงว่าจ้างบริษัทพอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม) ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 โดยใช้งบประมาณ 1,568.516 ล้านบาท โดยในช่วงต้นของการก่อสร้างค่อนข้างดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอุปสรรคจากหิน การขุดดินและขุดร่องน้ำที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกรมเจ้าท่ามีแผนที่จะก่อสร้างเขื่อนรอบเกาะช้างตาย โดยใช้งบประมาณปี 2554 จำนวน 45 ล้านบาท แต่ปลายปี 2553 สามารถเร่งดำเนินงานได้กว่าร้อยละ 80 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ภายในปี 2555 โดยรูปแบบการบริหาร จะมีการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานบริหารท่าเรือเชียงแสน 2 เนื่องจากเป็นท่าเรือระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางลำน้ำโขงมีปัญหาสำคัญคือ ระดับน้ำของแม่น้ำโขงในฤดูแล้งลดระดับลงต่ำมากจนไม่สามารถเดินเรือสินค้าได้ ปัญหาโจรสลัดในแม่น้ำโขง รวมถึงการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งมาใช้ทางบกมากขึ้น

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในรอบทศวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงให้เป็นเขตเศรษฐกิจแบบเต็มรูปแบบเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศจีนซึ่งได้จับมือร่วมกับประเทศผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ของตนตามลำน้ำโขง ปัจจุบันการพัฒนามีความก้าวหน้าไปอย่างมากในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และผลิตกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงลำน้ำโขงเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ รวมถึงการสร้างท่าเทียบเรือสินค้า เป็นต้น จากการพัฒนาดังกล่าวแน่นอนว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงให้ดีขึ้น รวมไปถึงผู้คนในเขตเศรษฐกิจมีงานทำ มีช่องทางประกอบสัมมาอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมูลค่าการค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยกตัวอย่างการค้าผ่านด่านชายแดนภาคเหนือ ปี 2553 มีมากถึง 47,738.49 ล้านบาท ตัวเลขดังที่ปรากฏอยู่นี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

3

การพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยง

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า หรือการสัญจรติดต่อของผู้คน โดยเส้นทางเข้า/ออกอำเภอเชียงของมีหลายเส้นทางแต่สภาพยังไม่ค่อยดี เป็นขนาด 2 ช่องจราจรค่อนข้างแคบ โดยทางหลวงหมายเลข 1020 มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 137 กิโลเมตร ในขณะที่เส้นทางอื่น ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 1152 1174 1173 และ1098 สภาพถนนไม่สมบูรณ์และคดเคี้ยว จากเชียงของสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1129 เดินทางไปยังอำเภอเชียงแสนได้ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร สภาพถนนลาดชัน ผิวจราจรแคบและชำรุด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเชียงของเป็นภูเขาจึงทำให้การขยายถนนเป็นไปได้ยาก ในปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนอำเภอเชียงของไม่สามารถขยายได้

นอกจากนี้การขยายตัวทางการค้าของสองริมฝั่งโขงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการสร้างถนนสายเชียงราย – เทิง – เชียงของแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 และเส้นทางเชียงของ – เชียงแสน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 ทำให้การเดินทางโดยเส้นทางเรือระหว่างเชียงแสน – เชียงของหมดความสำคัญลง เนื่องจาก เรือขนส่งสินค้าที่เคยมีความสำคัญในการกระจาย และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเชียงแสน – ต้นผึ้ง – ห้วยทราย – เชียงของ – เวียงแก่น ก็ลดความสำคัญลง เพราะการขนส่งทางเรือใช้เวลานาน และต้องคำนึงถึงสภาพน้ำขึ้นน้ำลง โดยในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหลากและเชี่ยว ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้งทำให้เดินเรือลำบาก ถ้าไม่มีความชำนาญก็ไม่สามารถล่องเรือได้ การขนส่งทางเรือขนสินค้าได้ปริมาณไม่มากนักเพราะเรือที่ใช้ขนส่งเป็นเรือขนาดเล็ก รวมถึงระยะทางเชียงแสน – เชียงของ มีเกาะแก่งจำนวนมากทำให้การขนส่งทางเรือมักประสบปัญหาในหลายประการ เช่น ที่บ้านหาดบ้าย บ้านเมืองกาญจ์ และบ้านแก่งผาได เป็นต้น(สัมภาษณ์อาจารย์บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน 14 กุมภาพันธ์ 2555)คอหวย

ส่วนการคมนาคมทางน้ำเป็นการสัญจรด้วยเรือหางยาวข้ามฝั่งของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว รถบรรทุกและสินค้าจะขนส่งข้ามฝั่งโดยใช้เรือเฟอร์รี่ (เรือบั๊ค) ซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือสภาพไม่ดีนัก ในขณะที่ท่าเรือใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นใกล้กับท่าเรือเดิม แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากทางขึ้น – ลงอยู่สูงกว่าระดับน้ำต่ำสุด
โปรแกรมหวย
การขนส่งทางเรือในปัจจุบันเป็นการขนส่งสินค้าไปยังด้านใต้ของแม่น้ำโขง คือ หลวงพระบาง มากกว่าล่องขึ้นไปจีน เนื่องจากสภาพลำน้ำโขงช่วงระหว่างเชียงของ- เชียงแสน มีสภาพตื้นเขินและมีเกาะแก่งจำนวนมาก การเดินเรือจึงทำได้ลำบากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงท่าเรือบั๊คและท่าเรือน้ำลึกให้ใช้ได้ตลอดปี และรองรับการค้าขายกับ สปป.ลาว (ท่าเรือบั๊ค) และใช้บรรทุกสินค้าและนักท่องเที่ยวไปยังหลวงพระบาง (ท่าเรือน้ำลึก)

ในอนาคตตามแผนพัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนั้น จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเชียงของ กับแขวงบ่อแก้ว เพื่อไปยังคุนหมิง ประเทศจีน ตามเส้นทางหมายเลข 3 ผ่านลาว ซึ่งการขนส่งจะมีปลายทางหลักที่ท่าเรือกรุงเทพฯ หรือแหลมฉบัง (เปรมประชา 2550 : 45-47)

ส่วนเส้นทางสายแม่สาย–เชียงตุง-เชียงรุ่ง-คุนหมิง ไทยช่วยสร้างสะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 แบบให้เปล่าด้วยวงเงิน 38 ล้านบาท และได้มีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และเส้นทางแม่สาย–เชียงตุง-เชียงรุ่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547www.เจ้ามือหวย.net

เส้นทางสายเชียงของ-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง-คุนหมิงไทย-จีน โดยการสนับสนุนของ ADB ได้สร้างเส้นทางในส่วนของ สปป.ลาว ฝ่ายละ 1 ใน 3 ของค่าก่อสร้างโดยไทยให้ความช่วยเหลือแบบเงินกู้ผ่อนปรนด้วยวงเงิน 1,385 ล้านบาท รัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ ที่จะช่วยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ-ห้วยทราย โดยจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างครึ่งหนึ่ง และ ADB ก็แสดงความสนใจที่จะให้เงินกู้แก่ฝ่ายลาวส่วนหนึ่งด้วย

การสร้างถนนสาย R3e จากเชียงรุ่งในจีน – เมืองลา – บ่อหาน – บ่อเต็นในลาว – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ ระยะทาง 491 กิโลเมตร และมีการสร้างสะพานไทย – ลาว ในอำเภอเชียงของและเมืองห้วยทราย ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการค้าได้อย่างไพศาลโดยถนนสายนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2550 (ดู จามรี : 2554) รัฐบาลไทยได้มีแผนการจัดสร้างทางรถไฟสายยูนาน – ไทย จากคุนหมิง – เชียงรุ่ง – เมืองลา – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย – เด่นชัย ซึ่งจะเป็นเส้นทางสายการค้าที่ก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า และผู้คนจำนวนมาก เป็นการเชื่อมต่อระหว่างจีนและอนุภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ดูได้จากมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี(ดูหัวข้อที่ 4.2.1 – 4.2.4)ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสำรวจออกแบบทางวิศวกรเส้นทางเด่นชัย – เชียงราย เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 จากการผลักดันอย่างแข็งขันของรัฐบาลพม่า – ไทย – จีนในการเปิดใช้เส้นทางการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ผ่านเส้นทางสาย R3w ทำให้การค้าของเชียงราย – แม่สาย – เชียงแสน – เชียงของ – ต้นผึ้ง – ห้วยทราย ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ถ้าเส้นทางเดินเรือจากเชียงแสน – เชียงรุ่ง ระยะทาง 344 กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง 2 คืน 2 วัน ในอนาคตเมื่อถนนทั้งสองสายเสร็จสมบูรณ์ การพาณิชย์ขนาดใหญ่ในแม่น้ำจะหมดบทบาทไป ส่วนเส้นทาง R3w ระหว่างเชียงราย – แม่สาย – เชียงแสน มีศักยภาพที่จะทำค้าขายกับจีน – ยูนาน และลาวตอนบน เช่น เมืองต้นผึ้ง เมืองมอม เมืองสิงห์ เมืองเมิง ส่วนเชียงของ – เวียงแก่น ผ่านถนนสาย R3e มีศักยภาพที่จะขยายตัวทางการค้าขายกับจีนและลาวสูงมากหวยออนไลน์

ส่วนเส้นทางสายห้วยโก๋น-ปากแบ่งโครงการปรับปรุงเส้นทางจากห้วยโก๋น (จ.น่าน) – เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี) – ปากแบ่ง(แขวงอุดมไชย) ระยะทาง 49.22 กม. ซึ่งไทยจะให้ความช่วยเหลือด้วยวงเงิน 840 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ผ่อนปรน (ร้อยละ 70) และเงินให้เปล่า (ร้อยละ 30) โดยเส้นทางนี้จะสามารถเชื่อมต่อจาก จ. น่าน ไปยังประเทศจีน (ผ่านทางไชยบุรี-บ่อเต็น) และเชื่อมต่อไปยังหลวงพระบาง(สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 2554 ดูเพิ่มใน อรัญญา : 2554) ซึ่งการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจีน – พม่า – ลาว – ไทย ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ ผลกระทบทางนิเวศวิทยา และสังคม รวมถึงนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการค้าตามเส้นทางที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างภาระทางด้านสังคมแก่ประเทศต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายประชากรมาอยู่ตามเส้นทางเพื่อสะดวกต่อการควบคุม และจัดการ(ดู จามรี : 2554) การให้สัมปทานการปลูกยางพาราของรัฐบาลลาวแก่เอกชนเวียดนาม จีน ที่ทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่ และกลายเป็นเกษตรกรไร้ที่ดิน หรือเป็นแรงงานในไร่นา(ดู ปิ่นแก้ว : 2554) ซึ่งผลกระทบเหล่านี้สร้างความเจ็บปวด ต่อคนเล็กคนน้อย และทำให้เกิดคนชายขอบในสังคมจำนวนมากเจ้ามือหวย

ฉะนั้นถ้าการสร้างโครงข่ายคมนาคมทางบกแล้วเสร็จจะส่งผลให้การเดินเรือพาณิชย์ลดความสำคัญลง ส่วนการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงจึงเป็นการระเบิดทางน้ำที่สูญเปล่า และใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล รวมถึงสร้างความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอาหารอย่างประเมินค่าไม่ได้ การระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงนอกจากไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลดังที่คาดการณ์ไว้ เพราะมีอุปสรรคด้านธรรมชาติ และการต่อต้านของภาคประชาชน เช่น กลุ่มรักษ์เชียงแสน กลุ่มรักษ์เชียงของ ฯลฯ รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจก็น้อยจนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ทำให้โครงการระเบิดแก่งทำมาถึงอำเภอเชียงแสนเท่านั้น ยังไม่มาถึงอำเภอเชียงของ

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ