ผู้เขียน หัวข้อ: จับพิรุธ ! การออกสลากกินแบ่ง "เลขเบิ้ล หวยล็อก" ผิดปกติหรือไม่ ?  (อ่าน 11108 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +862/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

เหตุการณ์มหัศจรรย์  ผลการออกสลาก เลขออกมาซ้ำกัน เช่น 66 - 99 - 33 - 11 - 88 ฯลฯ

ทำให้สังคม ตั้งคำถาม ถึงความเที่ยงตรงของการออกสลาก
 
เมื่อเกิดบ่อยครั้ง เริ่มมีเสียงวิจารณ์ เรื่อง เลขล็อก หรือ ปริศนาความผิดปกติ
 
เครื่องออกรางวัลชื่อ "ลาดกระบัง" คือ ปัญหา ?
 
หรือ มีขบวนการ เลขล็อก เกิดขึ้นจริง ?


จากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทยวุฒิสภา ครั้งที่ 20  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  ได้เชิญนักวิชาการที่ศึกษา วิจัย ประเด็นความเที่ยงตรงของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 คน คือ


1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร วีระถาวร
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์คงเดช หุ่นผดุงรัตน์ อดีตอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในฐานะผู้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล


สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้


อ้างถึง

รองศาสตราจารย์ดร.ธีระพร วีระถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

การจับกุมผู้กระทำผิดในกระบวนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันต้องอิงหลักฐานที่ชัดเจนในเชิงกฎหมายซึ่งไม่ง่ายนักเพราะในอดีตที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนก็มี ๒ ครั้งเท่านั้น คือ

งวดวันที่ 1 กันยายน 2530 (การใช้รีโมตคอนโทรลล็อกวงล้อเหล็ก)


และงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2544 (การพ่นสารเคมีบางชนิดลงในภาชนะที่ใช้ออกรางวัล)อย่างไรก็ตามวิธีการทางสถิติวิธีหนึ่ง คือ วิธีการทดสอบไคกำลังสอง ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปของความถี่ จึงมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเฉพาะรางวัลที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว การตรวจสอบจะแบ่งช่วงเวลาการตรวจสอบเป็น 4 ช่วงเวลา กล่าวคือ

1) งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2555 (เริ่มใช้เครื่องออกรางวัลชื่อ “ลาดกระบัง 6”) จนถึงงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 257 งวด
 
2) งวดของช่วงรัฐบาลก่อนรัฐบาลปัจจุบัน โดยเริ่มจากงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 จนถึงงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีทั้งหมด 60 งวด
 
3) งวดของช่วงรัฐบาลปัจจุบัน โดยเริ่มจากงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จนถึงงวดวันที่ 16 มิถุนายน ศกนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 40 งวด และ

4) งวดหลังจากงวดที่มีการพ่นสารเคมีบางชนิดลงในภาชนะที่ใช้ออกรางวัล (1 มิถุนายน 2554) จนถึงก่อนที่ใช้เครื่องออกรางวัลชื่อ “ลาดกระบัง 6” กล่าวคือ ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2544 จนถึงงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2554ซึ่งมีทั้งหมด 24 งวด
 
จากผลสรุปในแต่ละช่วงเวลาของการตรวจสอบผลการออกรางวัลโดยเฉพาะรางวัลที่สำคัญของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แก่รางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว(ล่าง) บ่งชี้ชัดเจนว่าผลการออกรางวัลที่ 1 ในช่วงเวลา 10 กว่าปี ที่ผ่านมามีความไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่หลักร้อยและหลักหน่วยด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) ไม่เที่ยงตรงที่หลักสิบด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80

หรืออีกนัยหนึ่งปัญหาความไม่เที่ยงตรงของการออกรางวัลดังกล่าวโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวพันกับหวยใต้ดินจะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันที่หลักต้นของรางวัลที่สำคัญและถ้าจะจำกัดการตรวจสอบเฉพาะช่วงของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งก็จะเกิดปัญหาที่รางวัล ที่สำคัญ โดยเฉพาะถ้าพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับหวยใต้ดิน และถ้าใช้จำนวนงวดของการออกรางวัลที่มากเพียงพอ เช่น ในช่วงรัฐบาลก่อนรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งใช้ข้อมูล 60 งวด หรือประมาณ 2 ปีครึ่ง ผลการออกรางวัลที่ 1 ไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยเฉพาะที่หลักหน่วย ส่วนหลักสิบไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 75

ในช่วงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งใช้ข้อมูล 40 งวด หรือประมาณ เกือบ 2 ปี ผลการออกรางวัลที่ 1 ไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 85 โดยเฉพาะที่หลักร้อยและรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) ไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 85 โดยเฉพาะที่หลักหน่วย แต่ถ้าพิจารณาช่วงเวลาที่มี การพิถีพิถันตรวจสอบในเรื่องของการประพฤติมิชอบ เช่น ช่วงเวลาหลังมีการตรวจพบว่ามีการพ่นสารเคมี บางชนิดลงในภาชนะที่ใช้ออกรางวัล (งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2544) ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 24 งวด พบว่า ผลการออกรางวัลทุกรางวัล (รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และถ้ามีการขยายช่วงเวลาการตรวจสอบเป็น 40 งวด (16 มิ.ย. 44 – 1 ก.พ. 46)
 
ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีหลังงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2544 ก็ได้ผลสรุปในทำนองเดียวกัน กล่าวคือถ้าการตรวจสอบมีการดำเนินการอย่างรัดกุม การออกรางวัลทุกรางวัลก็จะมีความเที่ยงตรงในการออกรางวัลค่อนข้างมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผู้อ่านจะเห็นได้ว่าถ้าพิจารณาการออกรางวัลลงไปในรายละเอียดตามข่าวที่ปรากฏว่ามีการออกเลขซ้ำกันในเลขท้ายสองตัว (บน) ของรางวัลที่ 1 หรือรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) โดยเฉพาะงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดหมายเลข 66 ปรากฏทั้ง 2 รางวัล จากหัวข้อที่ 4 ของกรณีศึกษาดังกล่าวยิ่งทำให้เห็นว่ากรณีของการเกิด “66” น่าจะเป็นหมายเลขมหัศจรรย์ เพราะการเกิดเหตุการณ์ในงวดข้างต้นนั้นซ้ำกับกรณีของงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2547 (กรณี ข) ของกรณีที่ 8.4) ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แต่ละครั้ง จะมีความน่าจะเป็นเพียง 1 / 10000 = 0.0001 หรือภายในประมาณเกือบ 417 ปีจึงจะเกิดได้โดยเฉลี่ย 1 ครั้ง แต่นี่เพียง 257 งวดหรือประมาณ 10 ปีกว่าๆ เกิดตั้ง 2 ครั้งแล้ว

นอกจากนั้นหมายเลข “66” ยังเกิด 5 ครั้ง ใน 257 งวด ซึ่งโดยเฉลี่ยควรเกิดเพียง๒ – 3 ครั้ง กรณีที่ 4.1 ของกรณีศึกษาพบว่าเลขท้ายสองตัว (บน) ของรางวัลที่ 1 มีหมายเลขซ้ำกันตั้ง 47 ครั้งหรือประมาณร้อยละ 18.29 ทั้ง ๆ ที่ว่าควรมีเลขซ้ำกันเพียงร้อยละ 10 โดยเฉลี่ยเพราะมีสิบหมายเลขซ้ำกันที่เป็นไปได้คือ 00, 11, . .., 99 จาก 100 หมายเลขที่เป็นไปได้จาก 00 ถึง 99 และเลขซ้ำกันของเลขท้ายสองตัว (บน) ของรางวัลที่ 1 หรือรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) ก็จะมีหมายเลขต่ำๆ เช่น 00 ถึง 33 หรือหมายเลขประมาณใกล้เคียงเลขกลางๆ เช่น 66 และ 77 จะเกิดมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อยที่สุดเกือบ 2 เท่า ซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) ก็มีผลการออกรางวัลในทำนองเดียวกัน กล่าวคือ มีหมายเลข 11, 66 และ 88 เกิดประมาณอย่างน้อย 2 เท่าของค่าเฉลี่ย และหมายเลข 99 จะเกิดน้อยมาก คือเกิดแค่ 1 ครั้ง ในรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) และไม่เกิดเลยในเลขท้ายสองตัว (บน) ของรางวัลที่ 1 เพราะตลับที่บรรจุหมายเลข 9 นี้ใส่เป็นตลับสุดท้ายในภาชนะที่ใช้ออกรางวัล
 
ถ้าพิจารณาละเอียดลงไปในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละรัฐบาลของสองรัฐบาลก็พบว่าการออกเลขซ้ำกันของเลขท้ายสองตัวของแต่ละรางวัลคือรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) ก็มีประมาณอย่างน้อยที่สุด 2 เท่าของค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น(กรณีที่ 4.5 ก) และ 4.5 ข) ของกรณีศึกษา (หัวข้อที่ 4) แต่ถ้าพิจารณาช่วงเวลา 1 ปีหลังจากพ่นสารเคมีบางชนิดฯ(ช่วงเวลาที่ 4) การเกิดเลขซ้ำกันของรางวัลทั้งสองก็มีค่าร้อยละ 12.5 (กรณีที่ 4.5 ค)) หรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ยร้อยละ (10) ค่อนข้างมาก

สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกิจการของรัฐที่เป็นความหวังของคนจนและเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจึงควรมีการดำเนินการเรื่องการออกรางวัลให้มีความเที่ยงตรงให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการนำผลการออกรางวัลของรางวัลที่สำคัญไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรใช้อุปกรณ์การออกรางวัลที่เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้การออกรางวัลมีโอกาสเที่ยงตรงมากขึ้น โดยที่ระบบการตรวจสอบความเที่ยงตรงอาจต้องทำให้รัดกุมและมีวงจรครบถ้วน

 
นอกจากนี้ควรกำหนดจำนวนรางวัลและเงินรางวัลของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดแต้มต่อ หรือแรงจูงใจที่ทำให้กิจการหวยใต้ดินไม่เป็นที่นิยมได้ ซึ่งในขณะนี้รางวัลของรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่าง) คือ 1000 บาท ต่อราคาสลากกินแบ่งฯ 100 บาทกล่าวคือ แต้มต่อคือ 1:10 (เงินลงทุนเทียบกับเงินรางวัล) ซึ่งไม่เทียบเคียงกับหวยใต้ดินที่ลงทุนซื้อ 1 บาท ถ้าถูกจะได้เงิน 60 - 80 บาท คิดเป็นแต้มต่อ 1:60 ถึง 1:80 ส่วนรางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) มี 4 รางวัลๆ ละ 2000 บาทต่อราคาสลากกินแบ่งฯ 100 บาท กล่าวคือแต้มต่อคือ 1:80 (เงินลงทุนเทียบกับเงินรางวัล) ซึ่งก็ไม่เทียบเคียงกับหวยใต้ดินที่ลงทุนซื้อ 1 บาท ถ้าถูกจะได้เงิน 400 – 500 บาท หรือ 1:400 ถึง 1:500
 
สิ่งที่น่าพิจารณาอีกประเด็นคือในการปรับรูปแบบของการบริหารจัดการกิจการประเภทนี้ให้เป็นหลายประเภท เช่น การเสี่ยง การลงทุน และการลงทุนกึ่งการเสี่ยง เพื่อยกระดับความยุติธรรมในกิจการนี้ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนหนึ่งดีขึ้น


อ้างถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

ที่ผ่านมาประชาชนมักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการออกรางวัลว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ มีการ ล็อกเลขรางวัลหรือไม่ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่เคยซื้อหวยบนดิน พบว่า ร้อยละ 39.4 เชื่อว่ามีการล็อกเลขรางวัล และร้อยละ 41.8 ไม่แน่ใจ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547) นอกนั้นยังเคยมีการตรวจพบการล็อกเลขรางวัลในงวดประจาวันที่ 1 มิถุนายน 2544 (หมายเลขของรางวัลที่ 1 ในงวดดังกล่าวคือ 113311) หลังจากนั้นสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการออกรางวัลใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่งวดประจาวันที่ 16 มิถุนายน 2544 โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนที่เข้าชมการออกรางวัลเป็นกรรมการออกรางวัล ซึ่งแต่เดิมได้อนุญาตให้ประชาชนเป็นกรรมการในการออกรางวัลร่วมกับข้าราชการหรือพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้น ผลการออกรางวัลที่ 1 ของงวดประจาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คือ 565566 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว คือ 66 โดยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเกี่ยวกับการล็อกเลขรางวัลในงวดดังกล่าว

จากผลการศึกษาที่ผ่านมามีหลายการศึกษาพบว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เที่ยงตรง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่โดยใช้ข้อมูลผลการออกรางวัลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
 
จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้การทดสอบ ไคกำลังสอง ซึ่งเป็นการทดสอบสัดส่วนของหมายเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักว่ามีสัดส่วนเท่ากันหรือไม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หมายเลขในหลักหมื่น หลักร้อย และหลักหน่วยของรางวัลที่ 1 และหมายเลขในหลัก หน่วยของรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1 มีสัดส่วนไม่เท่ากัน กล่าวคือ การออกรางวัลที่ 1 และการออกรางวัล เลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1 ไม่เที่ยงตรง ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนหมายเลขในทุกหลักของรางวัลเลข ท้าย 2 ตัว มีสัดส่วนเท่ากัน กล่าวคือ การออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เที่ยงตรง ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงดังตารางที่ 4
 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ามีความไม่ปกติในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของการ ออกรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ความไม่ปกตินั้นอาจจะมีสาเหตุ มาจากอุปกรณ์ วิธีการ หรือบุคลากรในการออกรางวัล ซึ่งทางสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความไม่ปกตินั้นเกิดจากองค์ประกอบใด

อ้างถึง
อาจารย์คงเดช  หุ่นผดุงรัตน์ อดีตอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะผู้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้
 

เครื่องลาดกระบัง 6 มีการนำมาใช้ประมาณปี 2545 กรณีที่มีข่าวว่าเครื่องลาดกระบัง 6 สามารถล็อกเลขหวยเบิ้ลได้ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะการออกรางวัลต้องมีองค์ประกอบในการเสี่ยงทายมากมาย และเครื่องลาดกระบัง 6 ก็เป็นเพียงเครื่องออกรางวัลเท่านั้น ส่วนวิธีการออกรางวัล อะไรต่างๆ เป็นเรื่องของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วก็อุปกรณ์ออกรางวัลก็ได้ผ่านการพิสูจน์ ผ่านการทดสอบต่างๆ เราเคยเอาอุปกรณ์มาหมุน 50 ครั้ง ตัวเลขก็มีการกระจายตัวออกมา ส่วนการออกรางวัลที่มีเลขเบิ้ล ผมคิดว่ามันอยู่ที่การเรียงหลักต่างๆ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไร
 
หลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ทางด้านสถิติต้องเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวกัน คล้ายๆคลึงกันถึงจะสามารถเข้าหลักเกณฑ์ทางด้านสถิติได้ แต่การออกรางวัลมีการสับเปลี่ยน มีการเสี่ยงทายตลอดเวลา ตั้งแต่ตัวอุปกรณ์ที่เอาไปตั้ง วิธีการออก เช่นตัวอย่างรางวัลที่ 1 มี 6 หลักๆละ 10 ลูก ออกมาแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าออกเลย ก็เอา 6 ลูกที่ได้มาเสี่ยงกันใหม่อีก นอกจากนั้นแล้วคนก็ถูกเสี่ยงด้วย ไม่ใช่เฉพาะเครื่องออกรางวัล คนที่หมุนที่ก็เปลี่ยนตลอดเวลา คนที่จะมาออกรางวัลก็ถูกเสี่ยงมาด้วย เสี่ยงว่าจะอยู่ในหลักใด
 
"ดังนั้นผมก็คิดว่าการออกรางวัลถูกเสี่ยงตลอดเวลา คือถ้ายึดหลักการทางสถิติก็ถือว่ามีตัวแปรที่ค่อนข้างมาก"

ผมมีข้อเสนอว่า ถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนแคลงใจมาก ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น ตอนออกรางวัลที่ 1 ซึ่งมี 6 หลัก จาก 10 ลูกซึ่งมาจากต่างเครื่องออกรางวัล เมื่อได้มาหนึ่งลูกแล้วก็เอามาใส่ภาชนะรวม โดยก่อนที่จะใส่ภาชนะรวมตรงกลาง ให้ประธานเปิดลูกเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่ามีเลขอะไรอยู่ในนั้นบ้าง โดยทำให้ครบทั้ง 6 ลูก แล้วก็หมุนคละเข้ากัน ซึ่งเลขที่โชว์ออกมาอาจจะเรียงกันหรือไม่เรียงกัน และเมื่อออกมาเกิดเรียงกัน ประชาชนจะได้เข้าใจว่าเรียงกันโดยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เรียง แต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมากกว่า

 
"ผมขอยืนยันว่าตัวผมเองไปกำหนดอะไรไม่ได้ เครื่องผมเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่ง แต่ว่าไม่สามารถไปกำหนดเลขว่าเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลได้"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2013, 03:13:25 PM โดย เฮีย เหมา »

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +862/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "ธรรมรัฐวิจารณ์"

“หวยล็อก” เรื่องจริงหรือไก่กาอาราเร่

เรื่องลอตเตอรี่ จะล็อกได้ไม่ได้ ผมไม่ขอเป็นผู้ชี้นำแต่อยากให้ท่านผู้อ่านใช้วิจารณญาณกันเองจากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ “บ้านเมือง”

ก่อนลอตเตอรี่ออกรางวัลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เขาโปรยหัวไว้น่าสนใจดังนี้ครับ “นักวิชาการฯ ยกให้เป็นความมหัศจรรย์แห่งปี หวยออก 66 ตรงเผงทะเบียนรถนายกฯ ทั้งบน-ล่าง ข้องใจทำวิจัยหวยรัฐบาลมา 30 ปี ไม่เคยเจอสิ่งผิดปกติเหมือนปัจจุบัน”โดยนักวิชาการที่ว่า ก็คือ นายธีระพร วีระถาวร อดีตหัวหน้าภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึงกรณีที่กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งประเด็นว่าในช่วงนี้มีปรากฏการณ์ล็อกการออกเลขสลากฯ นายธีระพร บอกว่า


"ในทางวิชาการไม่สามารถระบุได้เช่นนั้น เพราะจะกลายเป็นประเด็นหมิ่นประมาท แต่จากการที่ตนได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการออกเลขสลากฯ ตั้งแต่ปี 2527 สามารถระบุได้ว่าการออกเลขสลากฯ ช่วงปัจจุบันมีความผิดปกติ"

นั่นคือความคิดเห็นของนักวิชาการซึ่งทำงานเกี่ยวกับตัวเลขสถิติต่างๆ ลองมาดูรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเกี่ยวกับ โค้งสุดท้าย 3 วัน ก่อนการออกสลากรางวัลต่อไปครับ


“ลอตเตอรี่เลขเด็ดดังที่เป็นที่ต้องการของเหล่าคอหวยอย่างมาก ประกอบด้วย หมายเลข 14, 214, 10, 09 รวมไปถึงกลุ่มเลขที่ลงท้ายด้วยเลขเบิ้ล ตั้งแต่ 00-99”


เรื่องราวเชิงประจักษ์ที่ปรากฏน่าจะทำให้เราสนใจใคร่รู้แสวงหาความจริงกันต่อไปว่า หวยล็อกนั้นทำได้จริงแท้แค่ไหน ถ้ายึดเอาประสบการณ์ส่วนตัวฐานะที่เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศยาวนานพอจะรู้เห็นว่ากลไกวิธีการในการออกสลากของฝรั่งทางอเมริกาและยุโรปนั้นเขาทำได้รัดกุมและพึ่งพาคนน้อยมาก ในขณะที่ของสังคมเรายังเน้นให้คนมามีส่วนร่วมอยู่ค่อนข้างมาก จะอ้างเพื่อความโปร่งใส ความเป็นธรรมก็สุดแท้แต่


เพราะด้วยความที่มีคนมาเกี่ยวพันหลายฝักฝ่ายเช่นนี้ ทำให้ “ข้อครหา” เรื่องการล็อก “(fixed)” หรือ กำหนดเลขที่จะออกไว้ล่วงหน้าเป็นเรื่องโจษจันกันมาช้านาน ถ้านำกรณีศึกษาซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2544 ในคดีของ "นายณรงค์ อุ่นแพทย์" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อ “กลม บางกรวย” น่าจะจดจำได้ดีว่า การล็อกหวยนั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆ ทำกันคนสองคน แต่ทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปกระทั่งถึง เจ้ามือ นักเล่นหวย และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ถึงขนาดว่า ในห้องออกสลากวันนั้นมีแก็งค์หรือกลุ่มคนร้ายอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า 20 คน กระจายกันทำหน้าที่ อาศัยเล่ห์กลและสารเคมีในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้สามารถจับหมายเลขรางวัลที่ต้องการขึ้นมา ในยุคที่กองสลากเวลานั้นยังไม่ใช้รูปแบบวิธีการออกสลากแบบในปัจจุบัน


นั่นคืออดีตเมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา แต่ในวันนี้ด้วยรูปแบบวิธีการออกสลากซึ่งได้ไปเห็นมาทั้งในยุโรปและอเมริกาแต่ประเทศไทยยังไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการให้มีการใช้ลูกบอลซึ่งมีการคำนวณน้ำหนักและปริมาตรอย่างเข้มงวดและแทบจะไม่ใช้คนเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่วิธีการขายสลาก โดยเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือน่าจะเรียกว่า “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์” ในการออกเลขสลากสำหรับจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วทวีปในบางกรณี พอถึงวันออกเลขก็ยังใช้กดปุ่มปุ่มเดียวให้เครื่องดูดเลขขึ้นมาจากลูกปิงปองที่มีกรรมการพิสูจน์รูปลักษณะอย่างถ้วนทั่วและเป็นคนกลางจริงๆ ทำให้การล็อกเลขลดโอกาสลงเพราะ ตัวเลขในการจะถูกรางวัลต่ำสุด อย่างน้อยต้องถูก เลขสามคู่ในจำนวน หกคู่


ขณะที่ กองสลากของเรา ยังคงใช้เลขท้ายสองตัว บน ล่าง ก็ใช้ได้ “ทำให้การล็อกพลอยง่ายไปด้วย” แถมยังมีเจ้ามือหวยเถื่อนสำหรับเล่นเลขวิ่ง (ถูกตัวเดียวโดดๆ) เลขโต๊ด (กลับตำแหน่งได้) ซื้อหาง่ายและสนนราคาในการเล่นถูกกว่า แม้จะเสี่ยงกว่าในแง่ถูกแล้วไม่จ่ายก็ตาม แต่ก็ถือว่าบรรดาผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังธุรกิจสีดำเหล่านี้ยังมีอยู่ มีการอ้างว่าเป็นนักการเมืองใหญ่บ้าง เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มั่งคั่งและมีอิทธิพลในท้องถิ่นก็เคยได้ยิน ทำให้ผลประโยชน์ซึ่งเคยมีการทำวิจัยว่าในแต่ละงวดมีเงินไหลเวียนกันหลายหมื่นล้านบาทนี้เป็นเรื่องที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก และทำให้คนส่วนใหญ่ยังเชื่อสนิทใจว่า “การออกสลากแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ ซึ่งยังต้องเอาคนมาใช้ในการร่วมออกสลาก” มีโอกาสทั้งจะเกิด “ความผิดพลาดของมนุษย์ (human errors)” ประการหนึ่งประการใดทั้งแบบจงใจหรือไม่ตั้งใจ กระทั่งมีกรรมวิธีในเรื่องของ mechanics หรือ กลไกในเครื่องออกเลขรางวัลบางอย่างซึ่งพูดกันถึงการถ่วงน้ำหนัก เพราะไม่เคยมีการชั่งลูกบอลต่างๆ ให้เห็นว่าหนักกันกี่ออนซ์ หรือมองไปว่าการใช้รีโมทคอนโทรลกับอุปกรณ์บางชิ้นเพื่อบังคับทิศทาง กระทั่งข่าวลือการ “ซื้อตัวบุคคล เหมือนข้อครหา การซื้อกรรมการหน่วยเลือกตั้ง” ก็มีการกล่าวหากัน


ทุกอย่างถือเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นซึ่งช่างบังเอิญไปสอดคล้องกับความเฮี้ยนของเลขสำคัญหลายเลขในเวลานี้ ทั้งเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ของนายกรัฐมนตรี และเลขหมายทางการเมือง จึงยิ่งทำให้กระแสความเชื่อว่า “เลขที่ออกไม่ใช่เลขสุ่มแต่อาจเป็นความตั้งใจหรือจงใจของใครหรือไม่อย่างไร” ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงต้องช่วยหาคำตอบและคำอธิบายให้ประชาชนหายข้องใจและเรียกคืนความน่าเชื่อถือของกองสลากว่า “กินแล้วแบ่งให้จริงๆ”

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ